Elmare producten

Fles Zwaene met keurzegel

Zeeuws Vlaamse geneugten van landgoed De Catharinahoeve.

De wijnen: rood, wit en rosé en ook de jams, chutneys e.a. producten worden onder het label “Elmare” gemaakt. Over het landgoed stroomt een watergang. Dit was vroeger een zijriviertje van de Elmare. Dat op zich weer een zij arm was van de honderden jaren terug veel bredere Westerschelde monding. Dit riviertje heeft nog precies dezelfde vorm dan op kaarten halverwege de 17e eeuw. Aan ‘de boorden’ van het riviertje, die ook wat schuin aflopen zijn de eerste wijnstokken geplant. De Schelde en haar zijarmen hebben in de loop der  eeuwen op een deel van  het landgoed lichte kalkrijke zeeklei afgezet, waarop de druiven nu goed gedijen.

Aan de zonuren zal het zeker niet liggen, want die zijn er in dit deel van Nederland, gemiddeld meer dan in de Franse Champagnestreek. Geschikt om op ‘Duitse’ wijze aan wijnbouw te doen. Zo het ook gebeurt in Duitsland en Luxemburg. Inmiddels zijn er vele meeldauw bestendige rassen ontwikkeld, die goed in ons wat vochtiger klimaat gedijen. Op het landgoed zijn uitsluitend meeldauw resistente druivenrassen aangeplant, waardoor er minimaal tegen meeldauw gespoten moet worden. Als het toch om wat voor reden dan ook moet dan wordt er zo mogelijk met ‘natuurlijke’ bestrijdingsmiddelen gewerkt. Het resultaat is zeer smaakvol fruit

De teelt en de verwerking wordt zo ambachtelijk mogelijk gedaan, daaraan kunnen de medewerkers van zorginstelling Juutsom*) ook goed meewerken..

*) Bij Juutsom wonen ca. 20 kinderen, die niet thuis kunnen wonen en extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Ze hebben ieder een eigen problematiek (soms licht verstandelijk beperkt en/of een gedragsstoornis). Daarnaast komen er kinderen voor recreatief spelen op de boerderij en is Juutsom een zorgboerderij, waarvan de deelnemers meewerken bij alle werkzaamheden op de hoeve. In Groede bij het Vlaemsche Erfgoed heeft Juutsom een dependance, die ook het winkeltje Vers&Lekker beheert waar de Elmare producten ook verkocht worden.

De Elmare producten zijn te koop in de webshop van Elmare (en de webshop van de winkel Vers en Lekker). Op meerdere adressen in Zeeland en in Nederland zijn onze artikelen verkrijgbaar.

#foodregiowzvl #smakenvanwestzeeuwsvlaanderen #smaaklokaal #bezoekwestzeeuwsvlaanderen  #gemsluis  #streekproducten #kooplokaalzeeuwsvlaanderen #wezienjehiergraag #zwinstreek #wijnensappenjams

© 2023 Elmare