Geschiedenis

E-Elmare

DE ELMARE

De Elmare was een zeearm van de Schelde, die dwars door het West Zeeuws Vlaamse land liep. Aan de voormalige oevers is De Catharinahoeve gevestigd. Een zijarm van de Elmare slingert nu nog als een watergang door het land van de Catharinahoeve.

Naast weilanden voor de schapen en paarden en landbouwgrond heeft de Catharinahoeve twee percelen druiven aangeplant en twee hoogstam boomgaarden met diverse soorten fruit.

De lichte zeeklei vroeger afgezet door de zeestromen is een goede voedingsbodem voor en van belang voor de smaak van het fruit en de druiven. Het fruit is voor eigen gebruik en er worden jams van gemaakt. Van de druiven wordt wijn gemaakt en de productie is in volle gang.

“Niet verkregen van het vorige geslacht maar in bruikleen van het volgende”

© 2024 Elmare